افتتاح جامع محمد بن غانم العرادي البلوي رحمه الله في مدينة الدمام

افتتاح جامع محمد بن غانم العرادي البلوي رحمه الله في مدينة الدمام

La lode di Dio il Venerdì 1439/02/05 AH, corrispondente alla apertura della moschea 19/1/20018 AD misericordia di Mohammed bin Ghanem Dio nella città di Dammam per il figlio di uomo d'affari Salem Mohammed bin Ghanim Al Aradi Balawi e la giurisprudenza di Dio e Dio separò la spesa di nuocere

افتتاح جامع محمد بن غانم العرادي البلوي رحمه الله في مدينة الدمام grey

افتتاح جامع محمد بن غانم العرادي البلوي رحمه الله في مدينة الدمام grey

Facebook comments

Per coloro che hanno un account Facebook può commentare direttamente qui

Circa l'autore

اترك تعليق

avatar

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come il tuo commento dati vengono elaborati.

  sottoscrivi
Notificami
X